SAMEDI 6 AVRIL 2019 DEMONSTRATIONS DE DOG DANCING CHEZ TRUFFAUT à LONGUEAU